18-05-2021

Προσλήψεις στον δήμο Βόρειων Τζουμέρκων

Μέσω ΑΣΕΠ - Μέχρι πότε πρέπεο να κατατεθούν οι αιτήσεις

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) (1 θέση)
ΔΕ Υδραυλικών (1 θέση)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (2 θέσεις)

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα, και τα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 1 Απριλίου 2020.

Πηγή: workenter.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ