07-05-2021

Ζητούνται 18 εργάτες καθαριότητας στον Δήμο Μονεμβασιάς

Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του τομέα Καθαριότητας και Ύδρευσης, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ως εξής:

Δεκαέξι (16) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)

Δύο (2) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μολάων (Γραφείο Πρωτοκόλλου) στους Μολάους. Πληροφορίες κα. Π. Κολλιάκου (τηλ. 2732360524). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/3/2020 έως 27/3/2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ