18-05-2021

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο ΙΕΚ Κέρκυρας

Ολόκληρη η προκήρυξη

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων θα προχωρήσει άμεσα το ΙΕΚ Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα ζητούνται δύο υπάλληλοι διοικητικού λογιστικού ΤΕ που θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Η προκήρυξη:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ