20-01-2021

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Ολόκληρη η προκήρυξη

Προκήρυξη για την πρόσληψη εννέα ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δημοσίευσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  • ένας αρχαιολόγος ΠΕ
  • ένας πολιτικός μηχανικός ΠΕ
  • τρεις συντηρητές ΤΕ
  • ένας λογιστής ΤΕ
  • τρεις μαρμαροτεχνίτες ΔΕ
  • και ένας ειδικευμένος εργάτης ΥΕ

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 1: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας» του Έργου: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας (2019ΣΕ01400021), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΣΑΕ 014- ΠΔΕ 2019.

Η προκήρυξη:

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ