75 θέσεις εργασίας στον Δήμο Χαλανδρίου (pdf)

O δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά 75 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραµµάτων :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018, στα σχολεία» και
Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2018»