14-04-2021

Προσλήψεις στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Ο Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων ΟΤΕ ( ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ), προκηρύσσει έξι (6) θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των δύο παραθεριστικών του κέντρων στην Τέμενη Αιγίου και στο Φανάρι Κομοτηνής. Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

δύο (2) θέσεις Φύλακα
μία (1) θέση Παθολόγου
μία (1) θέση Ψυχαγωγού

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου
μία (1) θέση Γυμναστή
Ο οργανισμός καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω, να αποστείλουν το βιογραφικό τους έως (17/06 και ώρα 12:00 ) στο e-mail [email protected]

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΦΥΛΑΚΑΣ

 • Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ
 • Δυνατότητα για πλήρη ήμερική απασχόληση σε κυλιόμενες 24ωρες βάρδιες
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια, φυσική κατάσταση

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας
Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
Εμπειρία σε υποσταθμούς μέσης τάσης

ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σχολών Πανεπιστημίου
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση παροχής πρώτων βοηθειών
 • Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας
 • Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία
 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, δημιουργικότητα

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

 • Πτυχίο ιατρικής και τίτλος ειδικότητας
 • Άδεια ή βεβαίωση ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 • Πτυχίο ΤΕΦΑΑ
 • Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίαςΔυναμική
 • προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία
 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ