25-01-2021

Προσλήψεις για έναν χρόνο σε 15 πόλεις στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική

 • Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 18 θέσεις
 • Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ : 1 θέση
 • Ψυχολόγοι ΠΕ : 3 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 7 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 10 θέσεις

Θεσσαλονίκη

 • Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 11 θέσεις

Έβρος (Αλεξανδρούπολη)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ : 1 θέση

Ροδόπη (Κομοτηνή)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Πιερία (Κατερίνη)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Βοιωτία (Λιβαδειά)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Ημαθία (Βέροια)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Αχαΐα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 2 θέσεις
 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις

Ηράκλειο

 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Πρέβεζα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Μεσσηνία (Καλαμάτα)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση
 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Εύβοια ( Χαλκίδα)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Κέρκυρα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Καβάλα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Ρέθυμνο

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

MIΣΘΟΙ

 • Ιατροί: 35.088,53 (Μεικτά)
 • Λοιπές Ειδικότητες Κατηγορία Π.Ε.: 19.086,76€ (Μεικτά)
 • Λοιπές Ειδικότητες Κατηγορία Τ.Ε.: 17.618,55€ (Μεικτά)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ

Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 1559/8-5-2019

Πόλη:

Ειδικότητα:

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 11-5-2019 ημέρα Σάββατο και λήγει την 30-5-2019 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 11-5-2019 ή που θα υποβληθούν μετά την 30-5- 2019, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ