18-01-2021

Προσλήψεις 30 συνολικά μουσικών στον Δήμο Κέρκυρας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας προκηρύσσει την πρόσληψη τριάντα (30), καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2019-2020).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007

Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως δύο (2) κωδικούς θέσεων. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ