29-10-2020

Προσλήψεις σε σχολεία στη Σητεία

H Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σητείας προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018 – 2019 και 2019-2020.

Αναλυτικότερα:

  • 01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γούδουρα
  • 01 θέση για το 2o Δημοτικό Σχολείο Σητείας
  • 01 θέση για το 4ο Νηπιαγωγείο Σητείας
  • 01 θέση για το 5ο Νηπιαγωγείο Σητείας
  • 01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σφάκας
  • 01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σκοπής
  • 01 θέση για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζήρου
  • 01 θέση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 6ο Νηπιαγωγείο Σητείας
  • 01 θέση για το 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να καταθέσουν σχετική απλή αίτηση ,με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ,ΑΜ ΙΚΑ , ΑΜΚΑ , τηλέφωνο κλπ στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σητείας , που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Σητείας οδός Π. Βαρθολομαίου 9 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Γ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας

Δ) Συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και εάν εργάζονται και σε άλλη εργασία .
ΣΤ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Μπορουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι και την Δευτέρα 20/08/2018.