16-05-2021

30 προσλήψεις για 18 μήνες στις Σταθερές Συγκοινωνίες

Η εταιρία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε χώρους της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. που εδρεύει στο Ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση για πρόσληψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο “ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ” της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018 (αριθμ. πρωτ. 6140/24.04.2018).

Η ακριβής προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στο άμεσο προσεχές διάστημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ