17-05-2021

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Φαρκαδόνας

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά Δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου μας, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 12 ΥΕ Εργατών Πρασίνου
  • 2 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλεφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ