15-05-2021

ΑΣΕΠ: Θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Ηπείρου 

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Ηπείρου:

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Πληροφορικής και Δομών

3. Διεύθυνση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ