24-01-2021

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα (Ομάδες Β’-Γ’-Δ΄) για τις θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), καταρτίσθηκαν, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης:

Της Ομάδας Β΄ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού) των Υπουργείων:

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β13)
2.    ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Β14)
3.    ΥΓΕΙΑΣ (Β15)

Της Ομάδας Γ΄ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) των Υπουργείων:

1.    ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  (Γ16)
2.    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (Γ17)
3.    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Γ18)

Της Ομάδας Δ΄ (Γενικές Διευθύνσεις με αρμοδιότητες πληροφορικής ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) των Υπουργείων:

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Δ19)
2.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δ20)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 5-12-2017, ημέρα Τρίτη, έως και 11-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ