26-09-2020

Θέσεις 21 ατόμων στον Δήμο Ηλιούπολης

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο,συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με είκοσι ένα (21) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Καλλιτεχνική Διεύθυνση του “Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης Απόστολος Μόσχος”», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», γ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων» και δ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας».

Στο πλαίσιο των έργων αυτών, θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν αίτηση, στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό/κωδικούς θέσης/θέσεων, για τον οποίο/οποίους δηλώνουν συμμετοχή. Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό. Αφορά μόνο τον κωδικό θέσης 101.

3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων (ή βεβαιώσεων) σπουδών τους, στους οποίους να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Οι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών, οι οποίοι θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο της ειδικότητας που ζητείται, δεν απαιτείται να προσκομίσουν και το Απολυτήριο Λυκείου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι

α) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (µόνο για άνδρες) ή τη νόµιµη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής,

β) ότι δεν έχουν κώλυμα (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007)

5. Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα (συμβάσεις εργασίας, ένσημα κ.λπ.)

6 Παραστατικά που απαιτούνται για τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση πολυτεκνίας κ.λπ.)

7. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης καθηγητή στην αντίστοιχη ειδικότητα από το ΥΠΠΟΑ και το όνομα του Ωδείου για το οποίο χορηγήθηκε.

8. Φάκελος με όλα τα παραστατικά ή τις βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την καλλιτεχνική σταδιοδρομία και εν γένει τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων. Αφορά μόνο τους κωδικούς θέσης 101, 104, 105, 106, 107, 108, 118.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήµου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», Μεσσηνίας & Δαμασκηνού, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π. (πληροφορίες: 2109944001-2109922899, αρμόδια υπάλληλος: Ελένη Ψυρροπούλου).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 17/11/2017 έως και 27/11/2017

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 έως 13.00

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Big Brother»: Διέρρευσε νέο ροζ βίντεο της Χριστίνας Ορφανίδου (video)

Τέλος δεν έχει ο εφιάλτης για τη Χριστίνα Ορφανίδου. Εδώ και λίγες ώρες διέρρευσε νέο ροζ βίντεο της παίκτριας του «Big Brother» σύμφωνα με την...

Θα απαντήσει ο Μαρκουλάκης στη Μενδώνη για τα «μαύρα»;

Έξαλλος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τη δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, ότι δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν όλοι οι καλλιτέχνες αφού, όπως είπε,...

Ο Κικίλιας έβαλε «χέρι» σε πολίτη – «Μη με ακουμπάτε» (video)

Παρατήρηση σε πολίτη που τον πλησίασε αρκετά έκανε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, την ώρα που βρισκόταν στην Κυψέλη με τον Σωτήρη Τσιόδρα και...

Αυτοκτόνησε ο διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής στον Βόλο Αλέκος Δούρας

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από την αυτοκτονία του γνωστού καρδιολόγου και Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου, Αλέξανδρου Δούρα. Όπως αναφέρει...

Ξέφυγε η κατάσταση στο «Big Brother» – Άρχισαν οι πιο αισθησιακές σκηνές (video)

Άρχισαν οι πιο hot σκηνές στο σπίτι του «Big Brother». Στο επεισόδιο της Τρίτης η κάμερα «έπιασε» τον Παναγιώτη να χαϊδεύει τη Χριστίνα ενώ της...

Η αποκάλυψη της Δαλιάνη για την εποχή της «Μαρίας της άσχημης» που θα συζητηθεί (video)

Η Αγγελική Δαλιάνη έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Μαρία η άσχημη» και μίλησε για αυτή την επιτυχία που γνώρισε. «Χαιρόμουν που είχε τόσο μεγάλη...