18-05-2021

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), καταρτίσθηκαν, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένωνγια τις θέσεις ευθύνης της Ομάδας Α΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Οικονομικές ή και Οικονομικές αρμοδιότητες) των Υπουργείων:

 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  (A1)
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (A2)
 3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   (Α4)
 4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Α5)
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α6)
 6. ΥΓΕΙΑΣ (Α7)
 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (Α8)
 8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (Α9)
 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (Α10)
 10. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Α11)
 11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Α12)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 25-10-2017, ημέρα Τετάρτη, έως και 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

Για τους Πίνακες των υπολοίπων θέσεων ευθύνης της Ομάδας Α΄ και των υπολοίπων Ομάδων (Β΄, Γ΄ & Δ΄) της Προκήρυξης, το Ε.Ι.Σ.Ε.Π. θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ