12-05-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Αναισθησιολογίας που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά, μετά από κλήρωση, ως μέλη- εισηγητές στα Συμβούλια Προσλήψεων – Κρίσεων Ιατρών με ανοιχτές προκηρύξεις στη διαδικασία πλήρωσης δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Αναισθησιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄ στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ορισμό δύο (2) μελών- εισηγητών και των αναπληρωτών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση/δήλωση μέσα στο χρονικό διάστημα των εφτά (7) ημερών, ήτοι από την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, αυτοπροσώπως στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (Αριστοτέλους αρ.16, Θεσσαλονίκη) στον 5ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Επιπλέον μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις/δηλώσεις ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για τα Συμβούλια Προσλήψεων Κρίσεων Αριστοτέλους αρ. 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ