18-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους/ες ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, των κάτωθι ειδικοτήτων

1. Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (Μ.Ε.Θ.)

2. Παιδιατρικής

που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά, μετά από κλήρωση, ως μέλη-εισηγητές στα Συμβούλια Προσλήψεων – Κρίσεων Ιατρών με ανοιχτές προκηρύξεις στη διαδικασία πλήρωσης των κάτωθι θέσεων με βαθμό Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β, ως ακολούθως:

 • για το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», πλήρωση δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης), πλήρωση δύο (2) θέσεων, ήτοι:

1. μιας (1) θέσης, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

2. μιας (1) θέσης, ειδικότητας Παιδιατρικής (για την Μ.Ε.Ν.Ν.)

 • για το Γ.Ν. Δράμας, πλήρωση πέντε (5) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • για το Γ.Ν. Καβάλας, πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.) 3
 • για το Γ.Ν. Κομοτηνής, πλήρωση δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • για το Γ.Ν. Χαλκιδικής, πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • για το Γ.Ν. Ξάνθης, πλήρωση μιας (1) θέσης, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • για το Γ.Ν. Σερρών, πλήρωση δύο (2) θέσεων, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)
 • για το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», πλήρωση εννιά (9) θέσεων, , ήτοι:

1. τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παιδιατρικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.)

2. πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παιδιατρικής (για την Μ.Ε.Ν.Ν.)

3. πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικότητας Παιδιατρικής

και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ορισμό δύο (2) μελών-εισηγητών και των αναπληρωτών τους ανά ειδικότητα και ανά Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση/δήλωση για περισσότερες από μία θέσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα των εφτά (7) ημερών, ήτοι από Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, αυτοπροσώπως στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (Αριστοτέλους αρ.16, Θεσσαλονίκη) στον 5ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Επιπλέον μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις/δηλώσεις ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για τα Συμβούλια Προσλήψεων Κρίσεων Αριστοτέλους αρ. 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Δίνεται η δυνατότητα αποστολής της αίτησης/δήλωσης και με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 2313-327833, υπό την προϋπόθεση να ενημερωθεί τηλεφωνικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (2313-327896) της Δ.Υ.Πε., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λήψη της αίτησης / δήλωσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους/ες ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, των κάτωθι ειδικοτήτων:

1. Αναισθησιολογίας

2. Καρδιολογίας

που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά, μετά από κλήρωση, ως μέλη-εισηγητές στα Συμβούλια Προσλήψεων – Κρίσεων Ιατρών με ανοιχτές προκηρύξεις στη διαδικασία πλήρωσης των κάτωθι θέσεων με βαθμό Επιμελητή Β, ως ακολούθως:

 • για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικότητας Αναισθησιολογίας
 • για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικότητας Αναισθησιολογίας
 • για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικότητας Καρδιολογίας
 • για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Ν.Μ. Κιλκίς), πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικότητας Καρδιολογίας

και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ορισμό δύο (2) μελών- εισηγητών και των αναπληρωτών τους ανά ειδικότητα και ανά Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση/δήλωση για περισσότερες από μία θέσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα των εφτά (7) ημερών, ήτοι από την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, αυτοπροσώπως στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (Αριστοτέλους αρ.16, Θεσσαλονίκη) στον 5ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Επιπλέον μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις/δηλώσεις ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:  4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για τα Συμβούλια Προσλήψεων Κρίσεων Αριστοτέλους αρ. 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Δίνεται η δυνατότητα αποστολής της αίτησης/δήλωσης και με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 2313-327833, υπό την προϋπόθεση να ενημερωθεί τηλεφωνικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (2313-327896) της Δ.Υ.Πε., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λήψη της αίτησης / δήλωσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους/ες ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιατρικής, που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά, μετά από κλήρωση, ως μέλη- εισηγητές στα Συμβούλια Προσλήψεων – Κρίσεων Ιατρών με ανοιχτές προκηρύξεις στη διαδικασία πλήρωσης των κάτωθι θέσεων με βαθμό Επιμελητή Β, ως ακολούθως:

 • για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικότητας Ψυχιατρικής
 • για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικότητας Ψυχιατρικής

και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ορισμό δύο (2) μελών- εισηγητών και των αναπληρωτών τους ανά ειδικότητα και ανά Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση/δήλωση για περισσότερες από μία θέσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα των εφτά (7) ημερών, ήτοι από την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, αυτοπροσώπως στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (Αριστοτέλους αρ.16, Θεσσαλονίκη) στον 5ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Επιπλέον μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις/δηλώσεις ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για τα Συμβούλια Προσλήψεων Κρίσεων Αριστοτέλους αρ. 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η σήμανση της εταιρείας ταχυμεταφοράς να είναι όχι αργότερα από την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Δίνεται η δυνατότητα αποστολής της αίτησης/δήλωσης και με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 2313-327833, υπό την προϋπόθεση να ενημερωθεί τηλεφωνικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (2313-327896) της Δ.Υ.Πε., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λήψη της αίτησης / δήλωσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ