21-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προκηρύσσει για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών, επι θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»:

  • Τρεις (03) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.), στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου από 18 Αυγούστου 2017 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2017 (προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών), εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 54642, Θεσσαλονίκη.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δε γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας, στο τηλέφωνο 2310 892202 (κα Γ. Δελιοπούλου και Α. Καλτσού).

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για πλήρωση τις παρακάτω θέση ειδικευμένων ιατρών, επι θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»:

  • Τρεις (03) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., για την Α΄ Νεογνολογική Κλινική
  • Τρεις (03) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη Μ.Ε.Ν.Ν. ΕΣΥ.

Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου από 18 Αυγούστου 2017 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2017 (προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών), εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 54642, Θεσσαλονίκη.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας, στο τηλέφωνο 2310 892202 (κα Γ. Δελιοπούλου και Α. Καλτσού).

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για πλήρωση την παρακάτω θέση ειδικευμένου ιατρού, επι θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»:

  • Μια (01) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου από 23 Αυγούστου 2017 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2017 (προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών), εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 54642, Θεσσαλονίκη.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δε γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας, στο τηλέφωνο 2310 892202 (κα Γ. Δελιοπούλου και Α. Καλτσού).

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ