26-10-2020

Προσλήψεις καθαριστών στα σχολεία Δήμου Παιονίας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας προκηρύσσει την πλήρωση 6 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της κάθε Σχολικής Μονάδας, από την Δευτέρα 21/08/2017 ως και την Τετάρτη 30/08/2017.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στις δέκα (10) ημέρες που ακολουθούν το διάστημα της ανακοίνωσης και ως την : 12 μμ της τελευταίας ημέρας(Τετάρτη 30/08/2017).