27-10-2020

Προσλήψεις 7 γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, με βαθμό Επιμελητή Β΄ για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως εξής:

  • 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Β 
  • 1 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Β 1 
  • 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜ. Β
  • 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Ν.Ν) ΕΠΙΜ. Β 
  • 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Β 

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών και συγκεκριμένα από 22-07-2017 έως και 10-08-2017.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στη διεύθυνση ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΤΜΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – 85133 ΡΟΔΟΣ με την επισήμανση «Για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στη εταιρεία ταχυμεταφοράς (για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι εμφανής η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών).

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Γραφείο της Γραμματείας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ρόδου, στα τηλέφωνα 2241 3 60147 & 2241 3 60128