13-05-2021

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Γ/2015 – Εξέταση Ορθοφωνίας

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Γ/2015 (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την έκδοση της υπ’ αριθμ. 596/2.6.2017 απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, καλείται ο υποψήφιος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Φ079569, να λάβει μέρος στο Γ’ στάδιο «Εξέταση Ορθοφωνίας», που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι-Αθήνα).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ