20-04-2021

Προσλήψεις 60 ατόμων στον Δήμο Λαυρεωτικής

Με δύο προκηρύξεις ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει την πρόσληψη 60 ατόμων.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πλήρωσης σαράντα οκτώ (48) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος έτους 2017, που βρίσκονται στον Δήµο Λαυρεωτικής, στη Δηµοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής (θέση Διόνυσος).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήµου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, αρµόδια κ.Λιάγκη Βασιλική και κ.Ζαρίφη Ζωή(τηλ. επικοιν. 22923-20104,20176) και ώρες 08:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ. εντός προθεσµίας 5 ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Λαυρεωτικής.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

12 Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Εργάτες Πυροπροστασίας Πυρασφάλειας) 

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής από 20.06.2017 μέχρι και 24.06.2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22923-20152 και 20140 (Γκίκας Φ , Μπαράτατζη Ν).

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ