26-01-2021

Υδρονομείς στον Δήμο Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 93/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκαέξι (16) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2017 , προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του Δήμου ,ως εξής:

  • ΣΚΥΔΡΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 11
  • ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 5

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351826-7) και αρμόδιες για την παραλαβή τους είναι οι υπάλληλοι Σεμερτσίδου Νικολέτα και Ανδρεάδου Δέσποινα ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 9-5-2017 ως και 15-5-2017.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ