20-01-2021

ΑΣΕΠ: ενημέρωση για την 1Γ/2015 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά η εξέταση του Γ΄ Σταδίου «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ» του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 32 θέσεων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Προκήρυξη 1Γ/2015-ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Στην ανωτέρω εξέταση, η οποία διεξήχθη στο ΑΣΕΠ, το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, προσήλθαν οι σαράντα εννέα (49) συνολικά κληθέντες υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 100%), για την πλήρωση των προαναφερθεισών 32 θέσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ