12-02-2021

“Πρεμιέρα” υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για 10 χιλιάδες θέσεις εργασίας

  • Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 
  • Αφορά επιδοτούμενους και μακροχρόνια άνεργους 

Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών με σκοπό την  απασχόληση και κατάρτιση, 10.000 ατόμων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά» είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας.

Μέσω του προγράμματος επί 12 μήνες θα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ, ενώ οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ