15-05-2021

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 3.000 άνεργων νέων με επίδομα 1.471 ευρώ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχοι, υλοποιούν την Πράξη “Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο των Τ.Π.Ε.

Η διάρκεια κατάρτισης είναι 380 ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις και η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.471,60 ευρώ μικτά.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων αρχίζει από 13/03/2017 και λήγει την 07/04/2017 και ώρα 23:59:59.

Η προθεσμία παραλαβής των δικαιολογητικών, που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση, από το ΣΕΠΕ λήγει την 07/04/2017.

Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα edu.sepe.gr.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ