13-04-2021

Προκηρύξεις για προσλήψεις στο ΚΕΘΙ

Προκηρύξεις από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) δημοσιοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Δείτε τις προκηρύξεις:

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά δύο (2) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας.

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομοτηνής.

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας.

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης.

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Πάτρας.

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου.

Ανακοίνωση για τη σύναψη συνολικά μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ