26-02-2021

12 προσλήψεις στον Δήμο Μεσολογγίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δομών Νεοχωρίου και Αιτωλικού της Επιχείρησης, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, για το σχολικό έτος 2016 – 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για της εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

  • 2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
  • 2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Νηπιαγωγός
  • 2 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Καλλιτεχνικών
  • 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικός
  • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών
  • 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Θεατρολόγος
  • 1 Εκπαιδευτικό – Βοηθητικό Προσωπικό

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Βυρώνειο Κτίριο – Νέα Δυτική Περιμετρική – Μεσολόγγι (Τηλέφωνο 2631055069 και φαξ 2631055068), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Κυριακή 15/01/2017 και θα διαρκεί ως και την Τρίτη 24/01/2017.

Κατά την διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών θα πραγματοποιούνται και οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή. Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ