Κατηγορία

ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ Αττικής

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού…

60 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη πλήρωσης με γραπτό διαγωνισμό συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους…

Προσλήψεις για 36 μήνες στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά πέντε (5) ατόμων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας…

Προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων σαράντα δύο (342) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, Μουσείων…

Προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη 17 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας και εστίασης.Η ανακοίνωση:«Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ…

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020 απευθύνει το Ίδρυμα…

Προσλήψεις στον Δήμο Μεσολογγίου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, έξι (6) ατόμων Υε Συνοδών απορριμματοφόρου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.Οι…

Εργάτες στον Δήμο Ψαρών

Ο δήμος Ψαρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Ψαρών, που εδρεύει στα Ψαρά Νομού Χίου και…

Υπ. Εσωτερικών: Έγκριση 104 προσλήψεων σε τρεις δήμους

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη εκατόν τεσσάρων (104) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού , σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:…

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ΠΕ Νηπιαγωγών, τεσσάρων (4) ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Θεατρολόγων, οκτώ (8) ΠΕ Δασκάλων, πέντε (5) ΠΕ Γυμναστών και ενός (1) ΠΕ Ειδικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

Προσλήψεις προσωπικού σε 39 δήμους

Εγκρίθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών εξακόσιες εβδομήντα πέντε (675) συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε 39 δήμους.Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα…

Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και…

Προσλήψεις 15 εκπαιδευτικών στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ΠΕ Νηπιαγωγών, τεσσάρων (4) ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Θεατρολόγων, οκτώ (8) ΠΕ Δασκάλων, πέντε (5) ΠΕ Γυμναστών και ενός (1) ΠΕ Ειδικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

ΟΠΑΠ Forward: Αυξημένο ενδιαφέρον από αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ’ όλη την…

Ιδιαιτέρως αυξημένο ενδιαφέρον εκδήλωσαν αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.…

55 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αττικής

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν…

Προσλήψεις καθηγητών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:…

30 προσλήψεις υδρονομέων στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 13-03-2019 έως και την 22-03-2019 στην έδρα του Δήμου, στο Γραφείο…

Προσλήψεις ηλεκτροτεχνιτών στο ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, (για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή…

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, που εδρεύει στην…

Προσλήψεις τριών γιατρών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Α. που…

Προσλήψεις 36 εποχικών εργατών στον Δήμο Πειραιά

Ο Δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως…

Προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα, και…

Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018- 2019, στο…

ΟΑΕΔ: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ξεκινάει σήμερα, 8 Μαρτίου, στις 12:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου (12:00), η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την κάλυψη 8.933 θέσεων πλήρους απασχόλησης για οκτώ μήνες από εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Η…

Προσλήψεις γυμναστών στον Δήμο Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με το δ.τ. «Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π..» ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την κατασκευή εσωτερικού…

Δύο προσλήψεις στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου…

48 υδρονομείς στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα οκτώ (48) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:Δημοτική…

ΔΕΗ: 11 προσλήψεις στην ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου και…

Πέντε προσλήψεις στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Θέσεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής…

Έξι προσλήψεις στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θέσεις στο Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΤο Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει τις εξής θέσεις:Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Έκδοση Εγχειριδίου Ιστορίας των Ιονίων Νήσων».Αναλυτικές πληροφορίες εδώΤρεις (3) θέσεις στα…

Τέσσερις θέσεις στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για τα…

ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει εκ νέου την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021).Οι προσλήψεις θα γίνουν για την…

26 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής…

Πρόσληψη στον ΕΟΠΠΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του…

Πέντε προσλήψεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διεξάγει διαγωνισμό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων».…

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για προσλήψεις στο Ταμείο Ανάπτυξης Περιφ. Δυτικής Ελλάδας

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4E/2018 (ΦΕΚ 8/09.02.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) προς πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας…

76 μόνιμοι διορισμοί διαφόρων ειδικοτήτων σε 8 φορείς

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 76 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόκειται για μία ενιαία προκήρυξη που θα περιλαμβάνει αιτήματα 76 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ .Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας, θα ζητηθούν όλες…

ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό που τρέχουν τον Μάρτιο

Η πρώτη προκήρυξη που θα εκδοθεί από τον ΑΣΕΠ αφορά στην πρόσληψη 1.116 μονίμων στα νοσοκομεία όλης της χώρας.Θα ακολουθήσουν άλλες δύο που αφορούν:76 μόνιμοι σε 8 φορείς12 μόνιμοι στη ΒουλήΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να…

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για προσλήψεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει,…

26 Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ)

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 26 ατόμων να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια κατ΄…

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 80 μόνιμων υπαλλήλων στην ΕΥΑΘ

Προκήρυξη για προσλήψεις 80 μόνιμων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, δρομολογεί η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για 80 θέσεις τακτικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και προσόντων.Οι νέες…

Προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος…

20 προσλήψεις εργατών στον Δήμο Ζακύνθου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.…

118 προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

Ο δήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν δεκαοκτώ (118) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και…

Μέχρι 27/2 οι αιτήσεις για τις μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή

Μέχρι 27/2 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1E/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/1-2-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική…

Η νέα προκήρυξη για 72 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

To ΑΣΕΠ δημοσίευσε ξανά την προκήρυξη για τις 72 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη είχε αναστέλλει πριν από λίγες μέρες.Ακολουθεί το κείμενο της νέας προκήρυξης:«Το Μουσείο Ακρόπολης…

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στο πρόγραμμα επιδότησης για προσλήψεις ανέργων

Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε αναγκαία η απλούστευση των διαδικασιών και ειδικά της εφαρμογής ενιαίας διαδικασίας καταβολής επιχορήγησης και διενέργειας επαληθεύσεων τήρησης των όρων των προγραμμάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των…