Τι αλλάζει στην υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και στα τέλη κυκλοφορίας

Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία, η οποία προβλέπει την παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, την αλλαγή στη διαδικασία πληρωμής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, την επαναφορά του θεσμού των «τελών κυκλοφορίας με τον μήνα», ενώ περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών.

Με την τροπολογία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα είναι η 30ή Ιουνίου αντί της 30ής Απριλίου που ίσχυε μέχρι τώρα.

Με την τροπολογία:

-καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης των φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου )(αντί της 30ης Απριλίου).

-μειώνεται σε 6 (από 8) ο αριθμός των μηναίων δόσεων καταβολής του φόρου. Η πρώτη δόση δεν θα καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μην από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 5 δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

-οι αλλαγές ισχύουν από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

-τίθεται μεταβατικές διατάξεις για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών. Συγκεκριμένα οι δηλώσεις θα υποβάλλονται έως 12 Μαΐου 2017 (αντί για 30 Ιανουαρίου 2017). Διαγράφονται ή επιστρέφονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί γι’ αυτό το λόγο. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017 στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που έχουν ληφθεί μόνο το 2016.

-παρέχεται και για το 2017 η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση.

Έτσι:
-Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στα οχήματα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

-Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

-Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31/12/2017 συν τα δύο δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.