Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  • Εντός Μαΐου η παράταση της σχετικής ρύθμισης
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μερική άρση ακινησίας είναι η πληρωμή των τελών για τους μήνες που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος, συν έναν μήνα
  • Ποια είναι η διαδικασία για την άρση της ακινησίας

Εντός του Μαΐου αναμένεται να εισαχθεί σε τροπολογία που θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες το μέτρο της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα. Βασικός στόχος της ρύθμισης είναι η χρήση των οχημάτων ακόμη και για κάποιους μήνες του χρόνου.

Αναλυτικότερα, το μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή το 2016 αναμένεται να παραταθεί εκ νέου, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται σημαντικές αλλαγές σχετικά με το αντίστοιχο που εφαρμόστηκε πέρσι.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται απαραίτητη προϋπόθεση για τη μερική άρση ακινησίας είναι η πληρωμή των τελών για τους μήνες που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος, συν έναν μήνα.

Επί παραδείγματι, για άρση ακινησίας ενός μήνα, πρέπει να καταβληθούν τα 2/12 των τελών κυκλοφορίας, για τρεις μήνες καταβάλλονται τα 4/12, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του 2018 θα καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των τελών που αναλογούν στο όχημα.

Ποια είναι η διαδικασία για την άρση της ακινησίας

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέλθει στην Δ.ΟΥ. του και να υποβάλλει γραπτά σχετικό αίτημα, το οποία τηρείται στο αρχείο της εφορίας του και να πάρει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας κατά τον οποίο γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Για παράδειγμα ότι για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100γρMg /χλμ, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι: 100 x 0,90 = 90€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:

Εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90€ x (4/12) = 30€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου. Εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12, δηλαδή 90€ x [(7/12) + (2/12)] = 90€ x (9/12) = 67,5€.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των πινακίδων ή μη επιστροφής αυτών στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών. Στην περίπτωση του παραδείγματος αν ο ιδιοκτήτης καθυστερήσει την επιστροφή της άδειας και των πινακίδων θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 180 ευρώ.