Η Ελλάδα στην τελευταία θέση στην κατάταξη της ισότητας των φύλων

  • Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων
  • Στην πρώτη θέση η Σουηδία
  • Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί βία στην Ε.Ε. από την ηλικία των 15
  • Οι επιδόσεις της Ελλάδας στους έξι τομείς μέτρησης

Τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Ελλάδα στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Ε.Ε. καταγράφει σήμερα βαθμολογία 66,2 σε σύνολο 100, τέσσερις μόλις βαθμούς υψηλότερη σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν.

Η χώρα με την καλύτερη επίδοση είναι η Σουηδία με βαθμολογία 82,6 ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 50 βαθμούς

Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί βία στην Ε.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ε.Ε. μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ή και τις δύο μορφές βίας, από την ηλικία των 15 ετών.

Ακόμη, σχεδόν ένα στα τέσσερα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζει υπό την απειλή της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και πάνω από τα μισά από αυτά τα άτομα είναι γυναίκες.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στους έξι τομείς μέτρησης είναι οι εξης:

Στον τομέα εργασίας, ο οποίος μετράει το βαθμό στον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να ωφεληθούν από την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και τις καλές συνθήκες εργασίας, η Ελλάδα πέτυχε σκορ 64, 2 σε σχέση με μέσο όρο 71,5 στην Ε.Ε.

– Στον τομέα των χρημάτων που μετρά τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και την οικονομική κατάσταση των γυναικών και ανδρών, η Ελλάδα άγγιξε το 70,7, εννέα μονάδες λιγότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. (79,6).

– Στον τομέα της γνώσης που μετρά τις ανισότητες των φύλων στο εκπαιδευτικό επίπεδο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη διάρκεια της πορείας ζωής και τον διαχωρισμό των φύλων, η Ελλάδα άγγιξε το 55,6, ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος όρος ανέρχεται στο 63,4.

– Στον τομέα του χρόνου, ο οποίος μετρά τις ανισότητες των φύλων στην κατανομή του χρόνου που αφιερώνεται στη φροντίδα και στην οικιακή εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες, η Ελλάδα έφτασε στο 44,7 σε σχέση με μέσο όρο 65,7 στην Ε.Ε.

– Στον τομέα της εξουσίας ο οποίος μετρά την ισότητα των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, η Ελλάδα άγγιξε τις 21,7 μονάδες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 48,5.

– Στον τομέα της υγείας, που μετρά την ισότητα των φύλων σε τρεις πτυχές: την κατάσταση της υγείας, την υγιεινή συμπεριφορά και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η βαθμολογία της Ελλάδας ανέρχεται στο 83,1 σε σχέση όμως με τον επίσης υψηλότερο ευρωπαϊκό μέσο του 87,4.