Δεν καταργείται η αργία του Σαββάτου σε Γυμνάσια και Λύκεια, διαμηνύει το υπουργείο Παιδείας

Κατηγορηματικά διαψεύδει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσίευμα ιστοσελίδας περί δήθεν κατάργησης της αργίας του Σαββάτου στα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

«Με την τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 δεν γίνεται καμία μεταβολή ως προς την αργία του Σαββάτου. Στην συγκεκριμένη απόφαση υπάρχει σαφής αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Νόμο 1157/1981, άρθρο 1, που αναφέρει:

‘Καθιερούται από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήμερος εβδομάς εργασίας, αρχομένη από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, δια το ύφ’ οιανδήποτε σχέσιν προσωπικόν του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων’».