Αποχής συνέχεια των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς

Συνεχίζουν και αυτή την Τετάρτη την αποχή από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε θα διενεργηθούν μόνο οι πλειστηριασμοί για τους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια.