Αποχής συνέχεια των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς

Συνεχίζεται και τη Μεγάλη Τετάρτη η αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών κατοικίας.

Όπως ανακοινώθηκε θα διενεργηθούν μόνο οι πλειστηριασμοί για τους οποίος έχει εκδοθεί ειδική άδεια από τον Πανελλήνιο Σύλλογο.