09-03-2021

Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης – Ποια η νέα ημερομηνία

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας

Σε παράταση τίθεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, η ισχύς των αδειών οδήγησης, Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).

Καθώς η πανδημία έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλούς τομεις της καθημερινότητας, τα άνωθεν παρατείνονται με βάση το πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού, με εγκύκλιο που υπεγράφη από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι η λήξη της διάρκειας της παράτασης ισχύος των αδειών οδήγησης, που είχε χορηγηθεί στις 6 Νοεμβρίου με σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ) θα γινόταν σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2021.

Μέσω gov.gr η υποβολή των δικαιολογητικών για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικά, θα κατατίθενται η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης. Η εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινά πιλοτικά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα μέσω μιας απλής διαδικασίας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν ψηφιακά σε:

  • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Η διαδικασία

Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα https://eservices-gdme.crete.gov.gr/. Η είσοδος και ταυτοποίηση στην υπηρεσία που αναζητά γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επισύναψη φωτογραφίας και δείγματος της υπογραφής του πολίτη και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παράβολου.

Η ενημέρωση για την περαίωση της διαδικασίας προκειμένου ο δικαιούχος να παραλάβει το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση, πραγματοποιείται από την Περιφέρεια.

Η δράση αυτή υλοποιείται ως αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η υπογραφή για τη σχετική συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020, από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργο Γεωργαντά και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Το σύστημα φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, ενώ η συνολική διαχείριση των απαραίτητων για τη διαδικασία παράβολων υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-παράβολο» της ΓΓΠΣΔΔ.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα προβλέπεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου της ψηφιοποίησης των διαδικασιών έκδοσης αδειών οδήγησης, που ξεκίνησε με την προσωρινή άδεια οδήγησης, με σκοπό τη διευκόλυνση χιλιάδων πολιτών και τη μείωση των μετακινήσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ