07-05-2021

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Ποιες γλώσσες και επίπεδα αφορά

Τον Νοέμβριο θα γίνουν οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αφορά την πιστοποίηση της γνώσης όλων των εξεταζόμενων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Τουρκικής και Ισπανικής) για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική.

Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί η προκήρυξη των εξετάσεων και να καθοριστεί ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ