22-10-2020

Στα 1,2 εκατ. ευρώ η ενίσχυση στους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς

Στους 29  φτάνουν οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί που λειτουργούν σε μικρά νησιά του Αιγαίου μέσα στο 2015 και που θα ενισχυθούν οικονομικά με το το συνολικό ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νίκο Στουπή.

Οι ενισχύσεις, που προβλέπονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, αφορούν αναπροσαρμοσμένα προγράμματα πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών για τη διατήρηση της απόδοσης ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων (όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους), την ενίσχυση των μελισσοκόμων με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής, καθώς και τη βελτίωση της εμπορίας και προώθησης του μελιού, όπως είναι η συμμετοχή σε εκθέσεις, η εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, η αγορά εξοπλισμού και η έκδοση ειδικών ενημερωτικών φυλλαδίων.