28-09-2020

«Πράσινο φως» για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης – Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται εντός τους

 

Το υπουργείο Υγείας έδωσε το «πράσινο φως» για τη λειτουργία των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), και καθόρισε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τους όρους και τις προυποθέσεις για τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, η απόφαση του υπουργού Υγείας Α. Ξανθού, η οποία η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λύνει και τα θέματα στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών.

Σύμφωνα με την απόφαση οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) έχουν ως στόχο τη μείωση της βλάβης και των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών, καθώς και την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών «σε ένα μη επικριτικό περιβάλλον, υπό την εποπτεία εκπαιδευμένου προσωπικού και με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν αποτελεί άδικη πράξη».

Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ναρκωτικών ουσιών και η προστασία της δημόσιας υγείας. Η μείωση του επιπολασμού των μεταδιδόμενων νόσων στον πληθυσμό των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. Η πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας. Δημιουργία επαφής με πληθυσμούς χρηστών οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης. Η κινητοποίηση των ληπτών των υπηρεσιών των ΧΕΧ και η διασύνδεσή τους με προγράμματα θεραπείας. Προώθηση της διασύνδεσης με δομές κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και θεραπείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στους ΧΕΧ 

Στους ΧΕΧ θα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Α. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την ενέσιμη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών από τους λήπτες/ριες των υπηρεσιών και τη βραχεία παραμονή τους αμέσως μετά τη χρήση.

Β. Κατάλληλος εξοπλισμός για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός των ΧΕΧ.

Γ. Επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.

Δ. Συμβουλευτική ενημέρωση για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών κα την πρόληψη υπερδοσολογίας.

Ε. Διασύνδεση με προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.

ΣΤ. Διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα με υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.

Ζ. Διασύνδεση με δομές επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Η. Παρέμβαση στην κρίση.

Θ. Συμβουλευτική και κατάλληλα μέσα (προφυλακτικά, σύνεργα χρήσης) για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Εντός των ΧΕΧ δύνανται να παρέχονται:

Α. Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Β. Ουσίες ανταγωνιστές ναρκωτικών ουσιών (όπως για παράδειγμα Ναλοξόνη) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών περιστατικών υπερδοσολογίας.

Γ. Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Δ. Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής.

Ε. Υπηρεσίες φιλοξενίας και σίτισης.

Κατά τις επισκέψεις των ληπτών των υπηρεσιών των ΧΕΧ:

Α. Παρέχονται πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους κανόνες λειτουργίας των χώρων εποπτευόμενης χρήσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ  Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Β. Παρέχονται πληροφορίες για τα ναρκωτικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη δήλωση των ληπτών των υπηρεσιών των ΧΕ.

Γ. Πραγματοποιείται εποπτευόμενη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών.

Δ. Παρέχονται οι υπηρεσίες του ΧΕΧ από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ε. Δύναται να ζητείται δείγμα των ναρκωτικών ουσιών που κατέχουν οι λήπτες υπηρεσιών, με σκοπό την παρακολούθηση των διακινούμενων στη χώρα ουσιών.

ΣΤ. Παρέχονται συστηματικά πληροφορίες, συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ζ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της λήπτη των υπηρεσιών στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ ή ενημερώνεται η σχετική καταχώριση.

4. Οι λήπτες των υπηρεσιών των ΧΕΧ είναι άνω των 18 ετών, δεν παρακολουθούν πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης ή θεραπείας με υποκατάστατα και δεν συνοδεύονται από ανηλίκους κατά την επίσκεψη τους σε ΧΕΧ και καταγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ.

Όροι και προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ): Διαθέτουν έως δώδεκα (12) θέσεις εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, τα οποία έχουν προ-αποκτηθεί από τους λήπτες των υπηρεσιών των ΧΕΧ και βρίσκονται στην κατοχή τους κατά την είσοδο τους στον χώρο. Λειτουργούν κατ’ ελάχιστο οκτώ ώρες καθημερινά και διαθέτουν ευδιάκριτα σημεία εισόδου, στα οποία τοποθετείται ειδική σήμανση. Στεγάζονται στο κέντρο αστικών περιοχών και σημεία των πόλεων όπου πραγματοποιείται αγοραπωλησία και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και συνάθροιση πληθυσμών που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Οι ΧΕΧ γειτνιάζουν με υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης και ιδιαίτερα με υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, όπως οι μονάδες άμεσης πρόσβασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ  Κορονοϊός: Δεύτερος θάνατος μέσα σε λίγες ώρες - Στους 381 οι νεκροί

Η στελέχωση τους

1. Η σύνθεση της ομάδας του προσωπικού των ΧΕΧ είναι μεικτή και διεπιστημονική. Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο έναν/μία επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχίατρο ή ψυχολόγο), έναν/μία γενικό/ή ιατρό (και ελλείψει αυτού ιατρού άλλης ειδικότητας και ελλείψει αυτού ανειδίκευτου ιατρού), έναν/μία νοσηλευτή και έναν κοινωνικό λειτουργό, των οποίων την επιμόρφωση αναλαμβάνει ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ. Το προσωπικό ασφάλειας-φύλαξης, καθαριότητας, καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό παρέχεται από τον φορέα που λειτουργεί τον ΧΕΧ.

Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των Χώρων 

Η εύρυθμη λειτουργία των ΧΕΧ διασφαλίζεται με την τήρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου Καταγραφής των Ληπτών Υπηρεσιών του. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σκοπός του μητρώου είναι:

  • Η καταγραφή των στοιχείων των ληπτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, το συνεχές της φροντίδας.
  • Η εκτίμηση του πληθυσμού στον οποίο παρέχει υπηρεσίες ο ΧΕΧ και των χαρακτηριστικών αυτού του πληθυσμού, κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ και το Υπουργείο Υγείας να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να διαθέτει σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία.
  • Η στατιστική επεξεργασία και ερευνητική αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, αφού ανωνυμοποιηθούν, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ληπτών της υπηρεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ανάγωγος της Κυριακής: Put down the lock down!

Αν καθώς οδηγείς δεις μια αγελάδα να πετάει στον αέρα, μην απορήσεις, μην τρομάξεις, μην τηλεφωνήσεις. Είμαστε στο 2020 και κυβερνάει ο Μητσοτάκης. @ Με κλειστά...

Συγκλονίζει η Άννα Κυριακού: Κάθε μέρα που περνάει η ζωή μου είναι εφιαλτική

Η Άννα Κυριακού παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη καθώς τα τελευταία χρόνια απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. «Σας έχω λείψει γιατί έχω γεράσει. Είμαι υπερήλιξ...

«Big Brother»: Διέρρευσε νέο ροζ βίντεο της Χριστίνας Ορφανίδου (video)

Τέλος δεν έχει ο εφιάλτης για τη Χριστίνα Ορφανίδου. Εδώ και λίγες ώρες διέρρευσε νέο ροζ βίντεο της παίκτριας του «Big Brother» σύμφωνα με την...

Μίλτος Πασχαλίδης: Έξοδος με τη σύντροφό του, Ανθή δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους

Ο Μίλτος Πασχαλίδης με τη σύντροφό του, Ανθή δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους έκαναν δημόσια εμφάνιση. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην...

Ο Γιάννης Μπέζος για τη σειρά «Παρουσιάστε»: Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο η πλοκή της

Ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε». Πώς προέκυψε η σειρά; Έχει αναφορές στην επιτυχία σας, «Της Ελλάδος τα...

Αστυνομικοί πήγαν για έλεγχο σε γλέντι Ρομά και έφυγαν τραυματίες – Τέσσερις συλλήψεις (video)

Αντιμέτωποι με τουλάχιστον 40 εξοργισμένους Ρομά που άρχισαν να τους πετούν καρέκλες, ποτήρια, μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα ήρθαν αστυνομικοί που πήγαν στο Μενίδι...