22-01-2021

Στο «μικροσκόπιο» των ΚΤΕΟ τα «πειραγμένα» κοντέρ – «Βαριές καμπάνες» στους παραβάτες

Το Υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να καταπολεμήσει το φαινόμενο των πειραγμένων κοντέρ και έτσι, με υπουργική απόφαση του Χρήστου Σπίρτζη τα δημόσια και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ καλούνται να περνούν τα αυτοκίνητα από «το μικροσκόπιο».

Ταυτόχρονα η ίδια απόφαση ορίζει τον ακριβή τρόπο «διόρθωσης» των πειραγµένων ενδείξεων µε την προσθήκη τεκµαρτών χιλιοµέτρων, όπως επίσης και τη διαδικασία ελέγχου που αφορά ακόμα και οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία εξαιτίας κατάθεσης, αφαίρεσης ή παρακράτησης της άδειας κυκλοφορίας από δηµόσια Αρχή, επισηµαίνοντας ότι κατά τον έλεγχο προσκοµίζεται αντίγραφο της άδειας µε την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», καθώς χωρίς επιτυχή τεχνικό έλεγχο (εφόσον έχει λήξει η ισχύς του τελευταίου Δελτίου Ελέγχου Κυκλοφορίας) το όχηµα δεν µπορεί να επανακυκλοφορήσει.

Για τους «κατεβασμένους χιλιοµετρητές,  θα ελέγχεται η ένδειξη του αριθµού των διανυθέντων χιλιοµέτρων. Οπου προκύπτει ότι ο αριθµός χιλιοµέτρων είναι µικρότερος από τον αριθµό που είχε σηµειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εµφανής παραποίηση µετρητή), σηµειώνεται σοβαρή έλλειψη σε συγκεκριµένους κωδικούς. Αυτό σημαίνει πως αν το ΚΤΕΟ δεν το αναφέρει θα αντιμετωπίσε κυρώσεις, ενώ ο οδηγός του οχήματος θα αντιμετωπίσει ακόμα και ποινικές διώξεις.

Κατά τον έλεγχο θα διορθώνεται ο μετρητής όσωνχοημα΄των βρεθούν με διαφορετικα νουμερα.  µε την προσθήκη τεκµαρτών χιλιοµέτρων που υπολογίζονται ανά µήνα σε:

  • 500 χιλιόµετρα για τις µοτοσικλέτες.
  • 1.000 χιλιόµετρα για τα επιβατικά ΙΧ.
  • 3.000 χιλιόµετρα για φορτηγά και λεωφορεία.
  • 5.000 χιλιόµετρα για τα επιβατικά ΔΧ.

Στην περίπτωση που έχει γίνει µηδενισµός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθµού των χιλιοµέτρων ή αντικατάσταση του µετρητή µε άλλον, θα πρέπει να αποδειχτεί µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών, δηλαδή απόδειξη ή τιµολόγιο αγοράς και τοποθέτησή του, ενώ τα αντίγραφα αυτά διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Επιπλέον η απόφαση περιλαµβάνει και την πρόβλεψη ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση εντοπισµού σοβαρών ελλείψεων κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου: «Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων που καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχηµα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται επιτόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες» επισηµαίνεται.

Οι ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζουν οι παραβάτες

Η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήµατος, ο δε κάτοχος µπορεί να το µετακινήσει µε µέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία µόνο µέχρι το συνεργείο επισκευής ή µετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ προκειµένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων».

Να σηµειωθεί ότι αναµένεται και επόµενη απόφαση, µε την οποία θα ξεκινήσει η επιβολή του νέου προστίµου, ύψους 150 ευρώ, στους ιδιοκτήτες οχηµάτων τα οποία δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ αν και έχει συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα έξι µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειάς τεχνικού ελέγχου. Ηδη ολοκληρώνεται η προσαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος του υπουργείου και των ΚΤΕΟ γι’ αυτό τον σκοπό. Το νέο πρόστιµο θα επιβάλλεται παράλληλα µε τα ισχύοντα πρόστιµα καθυστέρησης που προβλέπονται ήδη και ανέρχονται σε 16 ευρώ για τον πρώτο µήνα καθυστέρησης για επιβατικά αυτοκίνητα, σε 33 ευρώ για διάστηµα έως έξι µηνών και σε 65 ευρώ εφόσον είναι εκπρόθεσµοι για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ