27-02-2021

Στη «Διαύγεια» το πρόγραμμα για τη φροντίδα παιδιών στις πυρόπληκτες περιοχές (pdf)

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Χορήγηση θέσεων φροντίδας για βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα με αναπηρίες, σε αντίστοιχες δομές σε πυρόπληκτες περιοχές», ποσού 270.000 ευρώ.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφεται από την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, Θεόδωρο Γκοτσόπουλο.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων για δράση, λειτουργία, παροχή υπηρεσιών και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την οικογένεια, το παιδί και άτομα με αναπηρίες, αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος για τη χορήγηση «αξίας τοποθέτησης» (voucher) σε μητέρες και γονείς ασκούντες τη γονική μέριμνα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και οι οποίοι δεν είχαν αρχικώς ενταχθεί στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2018-2019.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στις/στους ωφελούμενες/ους θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες δομές φορέων. Οι δαπάνες χρηματοδότησης θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 270.000 ευρώ και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του υπουργείου Εργασίας. Το 100% της αξίας των vouchers που θα διαθέσει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, θα μεταφερθεί από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ σε μία δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Με την παρούσα σύμβαση, το υπουργείο Εργασίας, και η ΕΕΤΑΑ ΑΕ συνεργάζονται, ώστε να παρασχεθούν οι «αξίες τοποθέτησης» σε όλες τις μητέρες ή τους γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και οι οποίοι δεν είχαν αρχικώς ενταχθεί στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2018-2019.

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2018, θα έχει παραδοθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος το σύνολο των «αξιών τοποθέτησης» (voucher). Η ανωτέρω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί, μετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η προγραμματική αυτή σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών, άρχεται από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των ενεργειών που αποτελούν περιεχόμενο αυτής.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ