30-10-2020

Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια (pdf)

Τις ημερομηνίες των ενδοσχολικών εξετάσεων για τα Γυμνάσια αλλά, των Α’ και Β’ τάξεων Γενικών Λυκείων αλλά και των Εσπερινών ΓΕΛ για το 2017-2018, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας μέσω εγκυκλίων.

Συγκεκριμένα, οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, θα διεξαχθούν φέτος από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 έως και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

Όσον αφορά τα Λύκεια τα μαθήματα λήγουν στις 25 Μαΐου ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου διεξάγονται από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018.

Την ίδια ώρα, οι εξετάσεις για τους μαθητές της κατηγορίας που απουσίαζαν δικαιολογημένα, ολοκληρώνονται έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ημερομηνία έκδοσης αντίστοιχα και των αποτελεσμάτων.

Στο μεταξύ, οι εξετάσεις για μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα από τα Γυμνάσια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.

Για τα γυμνάσια:

Για τα λύκεια: