14-05-2021

Νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας ο Κώστας Μιχαηλίδης

Ο Κώστας Μιχαηλίδης είναι ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης (Τάκης) – Αριστείδης Θωμόπουλος υπέβαλε την παραίτηση του από μη εκτελεστικό μέλος και προέδρος του Δ.Σ. της τράπεζας με ισχύ από 27/12/2017, σε εφαρμογή του προγράμματος διαδοχής, όπως είχε σχετικά ανακοινωθεί στην από 26/4/2017 ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας και την από 1/11/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον ορισμό του Κώστα Μιχαηλίδη ως νέου μη εκτελεστικού προέδρου του Δ.Σ..

Ο Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία πλέον των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας αναλάβει ανώτατες θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η σύνθεση του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

-Κώστας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος

-Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

-Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

-Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

-Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Arthur Michael Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Χάρης Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

– Eva Cederbalk, Μη εκτελεστικό μέλος

-Παναγιώτα Ιπλιξιάν, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2018, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/6/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαρίστησε θερμά τον κ. Θωμόπουλο για τη σημαντική συνεισφορά του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ