13-05-2021

Λύση συμβάσεων για 83 εργαζομένους στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Στη λύση των συμβάσεων 83 εργαζομένων προέβη σήμερα το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, επικαλούμενο εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία «είναι υποχρεωμένο να προβεί στην τροποποίηση των αποφάσεων που αφορούν τις αυτοδίκαιες παρατάσεις του προσωπικού καθαριότητας», όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση το Βρεφοκομείο.

Η εγκύκλιος αυτή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εκδόθηκε σε συνέχεια του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (Α΄/94 ΦΕΚ) που αποδέχεται τα υπ’αριθμ.14/30-06-2016 και 9/10-05-2016 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν αυτού, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών είναι υποχρεωμένο να λύσει τις εν λόγω συμβάσεις, καθώς κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, είναι παράνομες και αντισυνταγματικές ως αντίθετες με το άρθρο 103 του Συντάγματος και την Κοινοτική οδηγία υπ’αιθ.1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 164/2004».

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ