18-05-2021

Σε διαβούλευση τα ν/σ για δικαιώματα δικηγόρων και προστασία θυμάτων εγκληματικότητας

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση δυο νομοσχέδια, που αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης των δικηγόρων στην διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και στα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας.

Αναλυτικότερα, το ένα νομοσχέδιο αφορά «την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου, σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές, κατά την διάρκεια στέρησης της ελευθερίας».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν για όποιους είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται για την τέλεση αξιόποινης πράξης, καθώς και για τα πρόσωπα που υπάγονται στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (εκζητούμενοι).

Παράλληλα, το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά «την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για την θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα αξιοποίνων πράξεων τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας προκειμένου να συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία και ότι τα θύματα αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται «με σεβασμό, ευαισθησία, εξατομικευμένη, επαγγελματική, χωρίς διακρίσεις προσέγγιση λόγω της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της εθνικότητας, της εθνότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της κοινωνικής προέλευσης, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της περιουσιακής κατάστασης, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου, της αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης αυτού, σε κάθε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόμο ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή, που ενεργούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ