29-10-2020

Θεσσαλονίκη: Αξιοποιείται το γεωθερμικό πεδίο Νέας Απολλωνίας

Μέρος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, συνολικής έκτασης 2.596 στρεμμάτων, πρόκειται να αξιοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης θερμοκηπίων της περιοχής, στον δήμο Βόλβης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σήμερα Τετάρτη η Μητροπολιτική Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, τρεις εκτάσεις έχουν εκμισθωθεί σε ιδιώτες μετά από διαγωνισμό, ενώ τα έργα αξιοποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση και συντήρηση των υφιστάμενων παραγωγικών γεωτρήσεων, την ανόρυξη νέων και την εγκατάσταση των απαιτούμενων δικτύων μεταφοράς – θέρμανσης στα υφιστάμενα θερμοκήπια.

Οι εν λόγω εκτάσεις έχουν εκμισθωθεί σε ιδιώτες μετά από πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, ενώ στα θερμοκήπια στα οποία θα χρησιμοποιηθεί η γεωθερμική ενέργεια παράγονται λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών προς την Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, που λαμβάνει και τις σχετικές αποφάσεις, με τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων κηπευτικών και να επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Αναφορά γίνεται, άλλωστε, στις εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών Νέας Απολλωνίας που βρίσκονται κοντά στα γεωθερμικά πεδία. Ωστόσο, ως επί το πλείστον, διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενες γεωτρήσεις και εκείνες που θα γίνουν αργότερα βρίσκονται εκτός των Ζωνών Προστασίας του Ιαματικού Φυσικού Πόρου Λουτρών Νέας Απολλωνίας ενώ σε κάθε περίπτωση πληρούν τις προϋποθέσεις των κανονισμών Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών και Γεωθερμικών Εργασιών.