11-05-2021

Προσφυγή πολιτών στο ΣτΕ για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 154 κάτοικοι των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όπως και το Σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ και ζητούν να ακυρωθεί, ως αντισυνταγματικό, το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο, μέσω ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών».

Με νόμους του τρέχοντος έτους οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ διαβιβάστηκαν, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στην «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών», η οποία (τελευταία εταιρεία) είναι μια από τις τέσσερις θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» που συστήθηκε με το νόμο 4389/2106.

Στην προσφυγή που κατατέθηκε στο ΣτΕ αναφέρεται, ότι οι δυο εταιρείες αυτές πρέπει να διατηρήσουν το ιδιοκτησιακό και πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων τους, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις στη χρήση του νερού και για να διασφαλιστεί η κρατική εγγύηση της ποιοτικής, ασφαλούς, συνεχούς, αδιάλειπτης και καθολικής πρόσβασης σε αυτές.

Επίσης, αναφέρουν ότι η ιδιωτικοποίηση των δύο επίμαχων εταιρειών που γίνεται μέσω της μεταβίβασης των μετοχών τους, είναι αντίθετη στις επιταγές των άρθρων 5 και 21 του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν στο κράτος να λάβει μέριμνα για την προστασία της υγείας των πολιτών, της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας, κ.λπ. Τέλος, σημειώνουν ότι η μεταβίβαση των μετοχών είναι αντίθετη στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ