20-04-2021

Μείωση των δημοτικών τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες από τον Δήμο Κορίνθου

Ο Δήμος Κορινθίων με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, μείωσε τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 50% για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Η μείωση των ανταποδοτικών τελών, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο θα γίνει για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως και 30.000 ευρώ. Τις προσεχείς ημέρες, η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με ανακοίνωσή της, θα καλέσει τους δικαιούχους να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος έχει προβεί σε ανάλογες μειώσεις των ανταποδοτικών τελών και σε άλλες ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως ΑμΕΑ, πολύτεκνες οικογένειες και ανάπηροι πολέμου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ