Άνοδος διαπιστώνεται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην κίνηση στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, συγκριτικά με το έτος 2014.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το μήνα Μάρτιο του 2015, εμφανίζεται αύξηση των επισκεπτών στα μουσεία κατά 19,1%, καθώς και των εισπράξεων κατά 14,7%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Στους αρχαιολογικούς χώρους, το Μάρτιο του 2015, παρατηρείται άνοδος των επισκεπτών κατά 30,1%, και των εισπράξεων σε ποσοστό 16,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2015, παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 12% στους επισκέπτες των μουσείων και, ομοίως, κατά 21,4% στις εισπράξεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, εμφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 21,3% και ,παρομοίως, των εισπράξεων κατά 17,6%, σε αντιπαραβολή με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2014.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ