Η διαδικασία αξιολόγησης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τη συνθήκη Σένγκεν για όλα τα κράτη – μέλη και έχει δρομολογηθεί στη βάση της έκθεσης του Νοεμβρίου, που δεν είναι πια επίκαιρη, επομένως αποτελεί μια διαδικασία που γίνεται με καθυστέρηση.

Οι αδυναμίες που είχαν παρατηρηθεί το Νοέμβριο έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί, όπως αναγνωρίζουν και οι ευρωπαίοι εταίροι, και πολύ σύντομα θα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των συστάσεων, επομένως δεν θα τεθεί ζήτημα επαναφοράς συνοριακών ελέγχων.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ